©   Oost—Nederlands

      Symfonieorkest

 

 

 

 

Lid worden?

 

Het Oost-Nederlands Symfonieorkest heeft regelmatig plaats voor nieuwe spelers, aanmelding kan via de orkestchef. Wanneer een instrumentengroep tot de maximale bezetting gevuld is, is het in overleg mogelijk op een wachtlijst/reservelijst geplaatst te worden. 

Daarnaast zijn er regelmatig vacatures voor verschillende blaasinstrumenten. Blazers die interesse hebben kunnen zich aanmelden via de orkestchef en desgewenst op de reservelijst worden opgenomen, om te komen invallen bij concerten of een vacature in te vullen op het moment dat deze ontstaat.

Er vindt geen auditie plaats. Aspirantleden wordt de mogelijkheid geboden een  proefperiode mee te spelen. Dit beslaat een tijdsvak t/m een concert, maar kan ook eerder worden afgebroken of worden verlengd. Het is altijd mogelijk één of enkele repetities als kennismaking vrijblijvend bij te wonen.

We verwachten van onze leden een zeer goede repetitieopkomst. Als er onverhoopt toch een repetitie verzuimd moet worden dan dient dat vooraf gemeld te worden aan de orkestchef. Een te groot verzuim, ter beoordeling door dirigent, bestuur en sectieaanvoerder kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het betreffende programma.

De activiteiten van de vereniging worden zoveel mogelijk georganiseerd en uitgevoerd door commissies. Als je zin en tijd hebt om voor de vereniging iets extra’s te doen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Lidmaatschap 2015: € 175,00  p/j (normaal tarief), € 75,00 p/j (studenten)    

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de orkestchef: Peter Lesterhuis,

telefoon:  053 - 4313216/06 - 46780186                                                             

 of mail naar

orkestchef@onso.nl

Veel muzikaal plezier op de komende repetities en hopelijk mogen we je binnenkort als lid van onze vereniging verwelkomen!

Repetities

 

Wij repeteren in:

 

Prismare

Muziekatelier

Roomweg 167d
7523 BM Enschede
053 - 475 74 55

 

De repetities zijn elke week op donderdag van 19.30 uur tot 22.15 uur.

Daarnaast hebben we twee keer per jaar een repetitiedag– of weekend.

 

 

Homepage

Over ons

Dirigent

Concertagenda

Lid worden

Voor Koren

Bestuur

Contact

Orkestleden

Repertoire

Links